ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'લાભાલાભ' એ કયો સમાસ છે ?

ઈતરેતર દ્વંદ્વ
વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સમાહાર દ્વંદ્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સમર્પણ એટલે બલિદાન વિના સિદ્ધિ નથી' - સંયોજકનો અર્થ આપો.

સમુચ્ચયવાચક
દ્રષ્ટાંતવાચક
પર્યાયવાચક
કારણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP