ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'પરવારી જવું' રૂઢિપ્રયોગ કયો અર્થ સૂચવે છે ?

બધા જ કામ પુરા કરી નવરા થવું
બધા કામ પૂરા કરવા
કામ પૂરું કરવા ઉતાવળ કરવી
કામમાં છુટકારો મેળવવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગોળમટોળ ચીંથરિયા પાઘડીવાળો એક બ્રાહ્મણ દાખલ થયો. - રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

આકારવાચક
પ્રમાણવાચક
સ્વીકારવાચક
રંગવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી વાક્યમાંથી લીધી દોરેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
શાકભાજીનું યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાવું તે આરોગ્ય માટે ફાયદાકારક છે.

તત્પુરુષ સમાસ
સમુચ્ચય દ્વંદ્વ
ઈતરેતર દ્વંદ્વ
વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ઊગતા સૂરજને સહુ કોઈ પૂજે' કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

સંબંધક કૃદંત
ભવિષ્ય કૃદંત
વર્તમાન કૃદંત
હેત્વર્થ કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP