ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો - વડના વાંદરા ઉતારવાં

ભાન કરાવવું
બહુ જ તોફાની હોવું
મુરખના સરદાર હોવું
આનાકાની કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP