ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મીંડા આગળ એકડો માંડવો - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો.

હિસાબ કરવો
શૂન્યમાંથી સર્જન કરવું
સરવાળો કરવો
ગણિતના દાખલા કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP