ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું જ્યોતીન્દ્ર દવે હાસ્ય પારિતોષિક મેળવનારનું નામ જણાવો.

ચુનીલાલ મડિયા
ધના ભગત
નટવરલાલ બુચ
જયંત કોઠારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP