ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું જ્યોતીન્દ્ર દવે હાસ્ય પારિતોષિક મેળવનારનું નામ જણાવો.

જયંત કોઠારી
ધના ભગત
નટવરલાલ બુચ
ચુનીલાલ મડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP