ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
મોહેં-જો-દડોના સ્થળનું ખોદકામ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું ?

રાખલદાસ બેનર્જી
દયારામ સહાની
પંડિત માધો સરૂપ વત્સ
એચ.ડી. સાંકલીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP