ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
આઝાદી પહેલાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા સ્થાપિત આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

સુભાષચંદ્ર બોઝ
મોતીલાલ નહેરુ
માનવેન્દ્રનાથ રોય
જવાહરલાલ નેહરુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP