ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નાબાર્ડની સ્થાપના કઈ પંચવર્ષીય યોજના સમયે થઈ હતી ?

સાતમી પંચવર્ષીય યોજના
પાંચમી પંચવર્ષીય યોજના
ચોથી પંચવર્ષીય યોજના
છઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતની એક રૂપિયાની નોટ પર કોના હસ્તાક્ષર હોય છે ?

રિઝર્વ બેન્કના ગવર્નરના
રાષ્ટ્રપતિના
ભારતના નાણામંત્રીના
નાણામંત્રાલયના સચિવના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતની રાષ્ટ્રીય આવકનો અંદાજ નીચેના પૈકી કોણ કરે છે ?

રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એપ્લાઇડ ઇકોનોમિક રિસર્ચ
સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રીય સંસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP