ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"યોગક્ષેમ વહામ્યહમ્" કયા વિભાગનું સૂત્ર છે તે જણાવો.

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ
સ્ટેટ બેંક
રિઝર્વ બેંક
પ્રસાર ભારતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP