ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
POS સ્વાઈપ મશીન કે જેની કેશ લેસ વ્યવહારો માટે ઉપયોગ થાય છે તેમાં POSનું પૂરું નામ શું છે ?

પરમેનેન્ટ ઓપ્શન સિસ્ટમ
પી ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ
પોઇન્ટ ઓફ સેવિંગ
પોઇન્ટ ઓફ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાંથી કઈ સમિતિ ઓબીસી વચ્ચે ક્રિમિલેયર ઓળખવા માટે નિમણૂક આપી હતી ?

બળવંતરાય મહેતા સમિતિ
સરદાર સર્વાંગસિંહ સમિતિ
રામનંદન સમિતિ
એમ.કે. લોઢા સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણનાં મુખ્ય હેતુઓ શું હતા ?

સમાજવાદી સમાજરચના
આર્થિક સુધારાઓ
આર્થિક આયોજન, કરવેરામાં ઘટાડો
જમીન સુધારણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
OMO,CRR,SLR,CAR,PLR જેવા શબ્દો કયા ક્ષેત્રમાં વધારે વપરાય છે ?

દૂરસંચાર ક્ષેત્ર
સંરક્ષણ ક્ષેત્ર
શિક્ષણ ક્ષેત્ર
બેંકિંગ ક્ષેત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP