કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
માનવસર્જિત આપત્તિઓના ઉદાહરણ છે –

આગ, ભૂકંપ, દુકાળ, યુદ્ધો અને રોડ અકસ્માતો
આગ, ઔધોગિક અકસ્માતો, યુદ્ધો, હલ્લડો, બોમ્બ બ્લાસ્ટ અને રોડ અકસ્માતો
ચક્રવાત, દુકાળ, દાવાનળ અને જવાળામુખી પર્વત
દાવાનળ, શોર્ટ સર્કિટ, જવાળામુખી પર્વત અને દુકાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિ નિવારણ શું છે ?

ગરીબ સમુદાયને આર્થિક સહકાર.
આપત્તિના જોખમને ઘટાડવા માટે બધા જ સરકારી અધિકારીઓની ક્ષમતાની વૃદ્ધિ.
લોકોને આપત્તિ સામે ભેઘ બનાવતાં મૂળભૂત કારણોને દૂર કરવા કરાયેલા પ્રયત્નો
જોખમી વિસ્તારને ઓળખીને જરૂરિયાત મુજબ મજબુત પગલાં લેવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP