કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ભેઘતા શું છે ?

તે આપત્તિ પછીની ગરીબ સમુદાયને થયેલી હાનિની માત્રા છે.
સચાનક આવી પડેલી ઘટનાને કારણે માનવજીવન અને મૂળભૂત માળખાની હાનિ.
તે સંભવતઃ નુકસાન પામતી ઘટનામાંથી પરિણમતી હાનિની માત્રા છે.
આપત્તિને કારણે સમુદાયના જીવનને થયેલું નુકસાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ભૂકંપનું ઉદ્ગમ બિંદુ આ નામથી ઓળખાય છે –

અર્થકવેક પોઈન્ટ
કોસ્મિક સેન્ટર
એપીસેન્ટર (અધિકેન્દ્ર)
સાઈઝીમિક સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આમાંથી કયો વિકલ્પ જોખમને સાચી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે ?

જોખમ = આપત્તિ* ક્ષમતા × ભેઘતા
જોખમ = સંકટ × ભેઘતા / ક્ષમતા
જોખમ = આપત્તિ / ભેઘતા* ક્ષમતા
જોખમ =સંકટ* ક્ષમતા / ભેઘતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
વરસાદની આગાહી કયા સરકારી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવે છે ?

હવામાન ખાતુ
પોલીસ ખાતુ
માર્ગ અને મકાન ખાતુ
આરોગ્ય ખાતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP