ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
___ એ વિદ્યુતભાર અને ચુંબકીયક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી ભૌતિકવિજ્ઞાનની શાખા છે ?

પ્રકાશશાસ
ઇલેક્ટ્રૉડાઇનેમિક્સ
થર્મોડાઇનેમિક્સ
યંત્રશાસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

માત્ર અપાકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર આકર્ષી બળ
આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ન્યુક્લિયસમાં લાગતું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ નીચેનામાંથી કોની વચ્ચે લાગે છે ?
(1) પ્રોટોન-પ્રોટોન
(2) પ્રોટોન-ન્યુટ્રોન
(3) ન્યુટ્રોન-ન્યુટ્રોન
(4) પ્રોટોન-ઇલેક્ટ્રોન

4
1,3,4
1,2,3
1,2,4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવકાશ એ સમદિગ્ધર્મી છે, જેના પરિણામસ્વરૂપે સંરક્ષણનો કયો નિયમ મળે છે ?

રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
વિદ્યુતભારના સંરક્ષણનો નિયમ
ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP