રમત-ગમત (Sports)
ઈન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ એસોસિએશન એમ્બેસેડર (International Boxing Association Ambassador) તરીકે 2017માં સ્ત્રીઓની બોક્સિંગ સ્પર્ધા માટે કોની નિમણૂંક થયેલ હતી ?

મેરી કૉમ
વિજેન્દ્ર સીંગ
અખીલ કુમાર
મહમદઅલી કોમર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ફૂલ સાઈઝ ઓલમ્પિક રમતોના ધ્વજ (Full Size Olympic Flag) ની લંબાઈ અને પહોળાઈ કેટલી છે.

3 મીટર અને 2 મીટર
5 મીટર અને 3 મીટર
3 મીટર અને 3 મીટર
2 મીટર અને 1 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP