રમત-ગમત (Sports)
રમતનું મેદાન અને રમતના નામો દર્શાવતું કયું જોડકું સાચું નથી ?

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્ટેડિયમ - ક્રિકેટ
છત્રસાલ સ્ટેડિયમ - રેસ કોર્સ (ઘોડદોડ)
સેક્ટર 42 સ્ટેડિયમ - હોકી
સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમ - ફૂટબોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP