રમત-ગમત (Sports)
સામાન્ય રીતે કબડ્ડી માટે રમતના મેદાન માટે કેટલી જગ્યા જરૂરી છે ?

12(1/2) મીટર × 10 મીટર
8 મીટર × 6 મીટર
15 મીટર × 12 મીટર
9 મીટર × 6 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
નીચેનું કયું જોડકું બંધ બેસતું નથી ?

રંગાસ્વામી કપ - હોકી
વિલિંગ્ટન કપ - લોન ટેનીસ
ડેવિસ કપ - લોન ટેનીસ
દુરાન્દ કપ - ફૂટબોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP