Talati Practice MCQ Part - 6
વળે વળ ઉતારવો એટલે.‌‌..

સામર્થ્ય હોવું
વધારીને વાત કરવી
બંધબેસતી ગોઠવણ કરવી
મુશ્કેલ કાર્ય કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 6
કહેવતનો અર્થ લખો : વાતનું વતેસર કરવું

નાની વાતને મોટું સ્વરૂપ આપવું
વાતનું વાવેતર કરવું
વાતને જેવી છે તેવી રજૂ કરવી
વાતને વખતસર રજૂ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP