Talati Practice MCQ Part - 8
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓએ પોતાનું અંદાજપત્ર દર વર્ષે કઈ તારીખ સુધીમાં તૈયાર કરવાનું હોય છે ?

28 ફેબ્રુઆરી
15 જાન્યુઆરી
15 ડિસેમ્બર
31 માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP