પર્યાવરણ (The environment)
"ભૂરસિંહ, ધ બારહસિંગા" કોનું સત્તાવાર મેસકોટ છે ?

દૂધવા ટાઈગર રીઝર્વ
કાન્હા ટાઈગર રિઝર્વ
જિમ કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેના પૈકી કયા પ્રદેશમાં જંગલ વિસ્તારની સૌથી વધુ ટકાવારી છે ?

પૂર્વ ઘાટ
પશ્ચિમ ઘાટ
હિમાચલ પ્રદેશ
દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP