કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'PRAGATI'નું પૂરું નામ જણાવો ?

Pro-Active Governance and Timely Implementation
Pro-Active Government and Timely Implementation
Pro-Active Governance and Time to time Investigation
Pro-Active Government and Time Investigation

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'પ્રગતિ દિવસ' તરીકે કયો દિવસ ઓળખાય છે ?

દર મહિનાનો ચોથો શુક્રવાર
દર મહિનાનો ચોથો ગુરૂવાર
દર મહિનાનો ત્રીજો બુધવાર
દર મહિનાનો ચોથો બુધવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP