કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નીચેનામાંથી ખોટું વિધાન જણાવો ?

એક પણ નહીં
GIDC નાં વર્તમાન અધ્યક્ષ બલવંતસિંહ રાજપૂત છે.
સરૈઘાટના યુદ્ધમાં અહોમ સામ્રાજ્યનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
24 નવેમ્બર : લચિત દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ચેન્જ-5 લુનાર મિશન'નો મુખ્ય ઉદ્દેશ જણાવો ?

એક પણ નહીં
ચંદ્ર પર ઉતરાણ
ચંદ્ર પર પાણી શોધવું
ચંદ્રના ખડકોના નમુનાઓ એકત્રિત કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'SAMPADA' પૂરુંનામ જણાવો ?

એક પણ નહીં
SAMPADA : Scheme of Agriculture and Marine Products Development.
SAMPADA : Scheme for Agro Marine Processing and Development Agro-Processing Cluster.
SAMPADA : Scheme for Marine Products Advance Development Association

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP