કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ખોટું વિધાન જણાવો ?

25 નવેમ્બર : મહિલાઓ સામે હિંસા નાબુદી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ
મહિલાઓ સામે હિંસા નાબુદી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ 2020 ની થીમ 'Fund, Respond, Prevent, Collect'
સક્રિયતાના 16 દિવસની ઉજવણી 25 ઓક્ટોબરથી 10 નવેમ્બર વચ્ચે કરવામાં આવે છે.
10 ડિસેમ્બર : આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP