કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ખોટું વિધાન જણાવો ?

સક્રિયતાના 16 દિવસની ઉજવણી 25 ઓક્ટોબરથી 10 નવેમ્બર વચ્ચે કરવામાં આવે છે.
10 ડિસેમ્બર : આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ
25 નવેમ્બર : મહિલાઓ સામે હિંસા નાબુદી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ
મહિલાઓ સામે હિંસા નાબુદી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ 2020 ની થીમ 'Fund, Respond, Prevent, Collect'

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP