બાયોલોજી (Biology)
ઓળખવિધિ ક્યારે શક્ય બને છે ?

સચોટ વર્ણન હોય તો
સરળ અભ્યાસ હોય તો
સચોટ નામ હોય તો
સ્થાનિક નામ હોય તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ માટે પ્રથમ કક્ષાએ કઈ કાર્યપદ્ધતિ છે ?

અર્થકારક જૂથ-વહેંચણી
સરળ નિરીક્ષણ ધરાવતાં લક્ષણો
સગવડભરી વર્ગ વ્યવસ્થા
સજીવોનું નામાધિકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ એ એક એવી કાર્યપદ્ધતિ છે કે જેમાં.....

સગવડભરેલી વર્ગક વ્યવસ્થા હોય
સરળતાથી નિરીક્ષણ કરી શકાય તેવાં લક્ષણો હોય
આપેલ તમામ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP