કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

અપલોડ
બ્રાઉઝિંગ
આમાંથી એક પણ નહિ
ડાઉનલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

લેન
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP