કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
લોકર એરિયા નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી
રેન્ડમ ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

આપેલ તમામ
એનિમેશન
મુવી ફાઈલ
મલ્ટીમીડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં સ્લાઈડ શો દરમિયાન અંતિમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો સેટ કરવા ક્યો વિકલ્પ છે ?

કન્ટીન્યુ
ઇન્સર્ટ
કાયસ્ક
બ્લેન્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP