કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

એનીમેશન
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ
કસ્ટમ એનીમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP