કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

વર્કીગ સ્ટેશન
વર્કીગ નેટવર્ક
વર્ક સ્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP