કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ ફોટોગ્રાફને કોમ્યુટરની અંદર ડીજીટલ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સ્કેનર
આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રિન્ટર
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમમાં અમુક કારણોસર ક્ષતિ પેદા થતી હોય છે, તેને નિવારવા માટેની પ્રક્રિયા કયા નામથી ઓળખાય છે ?

ટ્રબલ શુટીંગ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
આમાંથી એક પણ નહિ
એડમીનીસ્ટ્રેશન
ટ્રબલ શુટીંગ વર્ચ્યુઅલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP