કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ
આર્ટીકલ્સ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન
વેબ બ્લોગ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

વાયરસ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
એન્ટી સ્પાયવેર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP