કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ
હેમર
ટોનર
પ્રિન્ટ હેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP