કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

અર્ધ માર્ગી સંચાર
આમાંથી એક પણ નહિ
એક માર્ગી સંચાર
દ્વિમાર્ગી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP