કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ કેવા પ્રકારનું નેટવર્ક છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
બે કોમ્યુટરનું
આંતરિક જોડાણ જ
સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP