કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ કેવા પ્રકારનું નેટવર્ક છે ?

બે કોમ્યુટરનું
આમાંથી એક પણ નહિ
સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે
આંતરિક જોડાણ જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP