કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રાજા રમન્ના
રામાનુજ
રાણી પાણીગ્રહી
શકુંતલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP