કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રાણી પાણીગ્રહી
રામાનુજ
રાજા રમન્ના
શકુંતલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP