કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વેકયૂમ ટયૂબ
ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ
ઈલેકટ્રોનિક ચીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP