કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

વેધર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વેકયૂમ ટયૂબ
ઈલેકટ્રોનિક ચીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP