કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
"પર્સનલ કમ્પ્યૂટર" માં કયા ભાગો (Componetns) આવેલ છે ?

આપેલ તમામ
પ્રોસેસર
મેમરી, સ્ટોરેજ
ઈનપુટ—આઉટપુટ કોમ્પોનન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP