કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લેઝર પ્રિન્ટર
ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP