ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા કચ્છી માલમે વાસકો-દ-ગામાના વહાણને પૂર્વ આફ્રિકાથી માલિન્દીથી મલબાર કિનારા સુધી દિશા આપી?

વીરજી માલમ
રામસિંહ માલમ
શ્યામ માલમ
કાનજી માલમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કોટવાલની શી ફરજ હતી ?

ઘર, શેરીઓ અને રસ્તાને લગતી બાબતોનું સમાધાન કરવું.
કિલ્લાનું ધ્યાન રાખવું
આપેલ તમામ
કિંમતોનું નિયમન કરવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'પિઠોરા' શું છે ?

આદિવાસી તહેવાર
આદિવાસી ચિત્રકલા
આદિવાસી નૃત્ય
આદિવાસી સંગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP