ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સાહિત્ય કૃતિઓ પરથી નૃત્યનાટિકાઓ તૈયાર કરી ભજવનાર પ્રખ્યાત નૃત્ય કલાકારનું નામ શું છે ?

સુનિલ કોઠારી
ભાનુ અથૈયા
મૃણાલિની સારાભાઇ
સોનલ માનસિંહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતનું કયું તીર્થ પૂર્વ બૌદ્ધ તીર્થસ્થળ હતું અને પાછળથી જૈન તીર્થ બન્યું છે ?

તારંગા
ભદ્રેશ્વર
હસ્તગીરી
પાલીતાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
મલ્લિકા સારાભાઈ કયા નૃત્યના જ્ઞાતા છે ?

ભરતનાટ્યમ અને મણિપુરી
ભરતનાટ્યમ અને કુચીપુડી
કથક
મોહિની અટ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સોમનાથ મંદિરનો નૃત્યમંડપ સિવાયનો બધો ભાગ ચાલુક્ય યુગની ___ શૈલીનો છે ?

નાગર શૈલી
ઈરાની શૈલી
ગોથિક શૈલી
તળપદા સ્થાપત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP