ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રામનોમી, ટુંપિયા, પૈહાર શું છે ?

ભૂજની એમ્બ્રોઈડરી
શોકમાં પહેરાતી સાડી
સ્ત્રીઓનાં ઘરેણાં
યહૂદી ધાર્મિક કાર્યોમાં પહેરાતું વસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં બોલાતી બોલીઓ સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

દક્ષિણ ગુજરાત-હાલારી
ઉત્તર ગુજરાત-પટ્ટણી
મધ્ય ગુજરાત-ચરોતરી
સૌરાષ્ટ્ર-સૌરાષ્ટ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
મરશિયાં, છાજિયાં, રોજિયાં અને આઝા શું કહેવાય ?

ભક્તિ ગીતો
કલ્પાંત ગીતો
સંગીતના તાલ
શૌર્ય ગીતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP