ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

બિંદુ સરોવર - સિધ્ધપુર (પાટણ)
નારેશ્વર - વડોદરા (પાલેજ) પાસે
નારાયણ સરોવર (કોટેશ્વર) - નખત્રાણા (કચ્છ પાસે)
ભાડભૂતેશ્વર મહાદેવ - નર્મદા પાસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
UNESCO (યુનેસ્કો) દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ યાદીમાં નામાંકિત ચાંપાનેર પુરાતત્વ ઉદ્યાન ક્યાં જિલ્લામાં આવેલ છે ?

સાબરકાંઠા
બનાસકાંઠા
પંચમહાલ
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP