સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
___ રોકવા ડબલ ફોર્ટિફાઈડ મીઠું વપરાય છે.

સ્કર્વી અને રિકેટ્સ
ગોઈટર અને આયર્નની ઉણપનો એનિમિયા
એનીમિયા અને સ્કર્વી
ગેઈટર અને રિકેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મધ્યાહ્ન સમયે, જહાજ ઉપર, ક્રોનોમીટર એ જ દિવસના 7:00 AM GMT સમય દર્શાવે છે. જહાજનું રેખાંશ સ્થાન શું છે ?

150° પૂર્વ રેખાંશ
75° પશ્ચિમ રેખાંશ
150° પશ્ચિમ રેખાંશ
75° પૂર્વ રેખાંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારતમાં પ્રથમ CNG ટ્રેન કયા બે સ્ટેશન વચ્ચે દોડે છે ?

રેવારી - રોહતક
ચેન્નાઈ - મદુરાઈ
દિલ્હી - સોનપત
પુના - મુંબઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP