સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ધી કાઉન્સિલ ફોર સાયન્ટિફિક એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ(CSIR) દ્વારા BGR-34 નામની આયુર્વેદિક દવા શરૂ કરવામાં આવેલ છે આ દવા કયા રોગને સંબંધિત છે ?

એઈડ્ઝ
કેન્સર
લોહીનું દબાણ
ડાયાબિટીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હાલમાં સંશોધકોએ ઊંડા અને ઝડપથી સાજા ન થઇ શકે તેવા ઘાના ઉપચાર માટે કઈ થેરાપી વિકસિત કરી છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
કોલ્ડ પ્લાઝમા થેરાપી
પ્લાઝમા હીલિંગ થેરાપી
કોલ્ડ હીલિંગ થેરાપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP