સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી કુદરતી રીતે સૌથી લાંબુ જીવે છે ?

આફ્રિકન જિરાફ
આર્કટિક વ્હેલ
ભારતીય હાથી
કાળો ગેંડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

હેમીહાઈડ્રેટ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ
કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ
પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ
પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માનવ ચેતાતંત્રમાં નીચેનામાંથી ___ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

કેલ્શિયમ અને પોટેશિયમ આયન
સોડિયમ અને પોટેશિયમ આયન
સોડિયમ અને કેલ્શિયમ આયન
સોડિયમ, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ આયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બેટરીમાં પ્રાથમિકરૂપે કયું એસિડ હોય છે ?

એસિટીક એસિડ
સાઈટ્રિક એસિડ
સલ્ફ્યુરિક એસિડ
હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP