સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ખાવાના મીઠાનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

પોટેશિયમ ક્લોરાઈડ
કેલ્શિયમ સલ્ફેટ
સોડિયમ ક્લોરાઇડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માનવ જઠરમાં કુદરતી રીતે કયો એસિડ ઉપલબ્ધ હોય છે ?

હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ
સલ્ફ્યુરિક એસિડ
લેક્ટિક એસિડ
ફોર્મિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP