સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એસિડીક ખોરાકની જાળવણી માટે ___ નો ઉપયોગ થાય છે.

બોરિક એસિડ
પોટેશિયમ પરમેન્ગનેટ
સોડિયમ બેન્ઝોનેટ
સોડિયમ ક્લોરાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હાડકાં અને દાંતનો મુખ્ય ઘટક કયો છે ?

કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ
કેલ્શિયમ સલ્ફેટ
કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP