સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
લેસર (LASER) નું પૂરું નામ શું છે ?

લાઈટ એમ્પ્લીફીકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમીશન ઓફ રેડિયેશન
લાઈટ એમ્પ્લીફીકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમીશન ઓફ રેડિયો એકટીવીટી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ એમ્પ્લીફાયર ઓફ રેડીએશન સ્ટિમ્યુલેટેડ એમીશન ઓફ રેડિયેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સુપરસોનિક શબ્દો શેના માટે વપરાય છે ?

અવાજની ગતિથી વધારે ગતિ
અવાજની ગતિથી ઓછી ગતિ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
હવાની ગતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP