સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઘી માં તથા સ્ટાર્ચ કે અન્ય સંબંધિત પદાર્થોની ભેળસેળ તપાસવા માટે કયું રસાયણ વપરાય છે ?

સિલ્વર ક્રોમાઈટ
પ્રવાહી આયોડિન
સોડિયમ બેન્ટોનાઈટ
સોડિયમ બાયોક્રોમાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિદ્યુત પ્રવાહ માપવા માટે નીચેના પૈકી કયા યંત્રનો ઉપયોગ થાય છે ?

થર્મોમીટર
એમીટર
ગેલ્વેનોમીટર
ઈલેક્ટ્રોમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP