સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કારખાનાઓમાંથી મુક્ત થતાં સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ અને એમોનિયાને પ્રદુષિત હવામાંથી દૂર કરવા ___ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે ?

ગુરુત્વાકર્ષણ પદ્ધતિ
વેટ સ્ક્રબર્સ
શોષણ પદ્ધતિ
વીજ પ્રસ્થાપિત અવક્ષેપક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિરીયોડીક ટેબલ - ઘટક કોષ્ટકમાં છેલ્લે 118 નો અણુ-આંક ધરાવતા રસાયણ / ઘટકનું નામ શું છે ?

ટેનેસાઈન
નિહોનિયમ
ઓગેનેસોન
મોસ્કોવિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ટીયર ગેસનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

સિલ્વર બિટાટ્રાયોમાઈડ
આલ્ફા ક્લોરોઅસિટોફેનન
સોડિયમ ન્યુક્લિઓટાઈડલ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP