સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કાર ચાલકની સલામતી માટેની "એર-બેગ" માં કયો વાયુ હોય છે ?

સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ
સોડિયમ નાઈટ્રાઈટ
સોડિયમ પેરોકસાઈડ
સોડિયમ એઝાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
શ્વાસમાં કોલસાની ધૂળથી થતાં નીચેના પૈકી કયો રોગ પરત્વે કોલસાની ખાણના કામદારો સંવેદનશીલ હોય છે ?

ક્ષય રોગ
ન્યુમોકોનીયોસીસ
એન્થ્રાકોસિસ
સિલિકોસિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP