સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચૂંટણીમાં મતદાનની આંગળી ઉપર લગાવવામાં આવતી અવિલોપ્ય શાહીમાં કયું રસાયણ હોય છે ?

ફિનોલ્ફથેલીન
સીલ્વર નાઈટ્રેટ
મિથિલીન બ્લ્યુ
સોડિયમ પેરાકસાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સામાન્ય રીતે વિજળીના ગોળામાં કયો વાયુ ભરવામાં આવે છે ?

પ્રાણવાયુ
કાર્બનડાયોક્સાઈડ
નાઈટ્રોજન અને અર્ગોનીયોન
હાઈડ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
"લાઈટ ઈયર" નો ઉપયોગ કયા હેતુસર કરવામાં આવે છે ?

પ્રકાશની તીવ્રતાની ગણતરી
સમયની ગણતરી
પ્રકાશની ગતિની ગણતરી
અંતરની ગણતરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રેડિયમના રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટની શોધ કોણે કરેલ હતી ?

આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન
આઈઝેક ન્યુટન
બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન
મેરી ક્યુરી અને પેરી કયુરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP